Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

WORKSHOP /TEAMBUILDINGWilt u met uw bedrijf een unieke teambuilding hebben, dan hebben we een leuk programma voor u en uw collega's  In de jaren dat ik als professionele dierentrainer/dierengedragstherapeut aan het werk ben, kom ik vaak dezelfde dingen tegen als in het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de manier van reageren op situaties, als trainer moet je je bewust zijn van je onderbewustzijn en hoe je dat kunt zien. Het dier is puur, reageert op de situatie en is gericht op lichaamstaal. Het dier spiegelt uw gedrag. Dit is iets dat ook uw collega's doen naar elkaar en naar de leidinggevende.
In deze teambuilding gaan we aan het werk met hoe wij, mensen, van dieren kunnen leren. Bovendien komt er aan bod hoe ik dieren positief motiveer en hoe u dat met uw collega’s ook kunt  gaan doen.
Deze teambuilding kan op locatie van uw bedrijf gegeven worden en heeft geen max. qua deelname aantallen. Mocht u een mooie aanvulling hierop willen kijk dan hieronder!
Aanvulling:  een aanvulling met een hoger doel dan alleen je team te laten ontwikkelen.
Indien het aantal personen maximaal acht telt, is het mogelijk om gedurende een halve dag met het team dierenverrijking te ontwikkelen en dit zelf te maken. Hierbij word u uitgedaagd met een kettingzaag en een blok hout.
U gaat dus ook uzelf in de praktijk ontwikkelen.
Met deze aanvulling daagt u zelf niet alleen uzelf uit, maar daagt u ook dieren uit om zich te ontwikkelen. Het heeft een positief effect op het dierenwelzijn voor dieren in dierentuinen en opvangcentra.

Natuurlijke verrijking voor de dieren maken.
In samenwerking met  Woodschpecker maken we natuurlijke speeltjes voor dieren.
Dit wordt gedaan om de dieren een beter leven te geven.

Bij veel dierentuinen zijn plastic speeltjes niet mooi voor in het verblijf of is niet veilig voor de dieren, daarom bied Coach for Animals een alternatief aan en is samen met Woodschpecker aan het kijken wat we nog meer kunnen maken en ontwikkelen. Woodschpecker maakt op maat speeltjes, maar ook basisspeeltjes waar verder nog iets van gemaakt kan worden. In principe gaat het er  om dat dieren die speeltjes leuk gaan vinden en dat dit een echte verrijking voor het dier wordt.
De speeltjes worden met de kettingzaag gemaakt.
Er wordt met onbehandeld hout gewerkt.
Mocht er een boom staan waar u graag iets van wil maken als verrijking naast het gewoon boom zijn ;-), neem dan Contact met ons op! Wij komen graag bij u langs om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Eventueel kunnen we er een combinatie van maken, een leuk beeld dat gelijk een speeltje is voor de dieren.
Coach for Animals heeft meer dan 32 jaar ervaring met dierentuin dieren, en aangezien Woodschpecker een onderdeel is van Coach for Animals weten we de juiste speeltjes te maken.
Maar mocht u ideeën hebben die door ons geproduceerd kunnen, worden dan horen we dat graag.
Voor het maken van beelden groot en klein kunt u bij Woodschpecker de kettingzaag creaties terecht.
Dieren zijn de specialiteit, maar ideeën zijn welkom en wij maken het. Kijk bij foto’s voor een impressie van wat wij maken.
Woodschpecker zaagt voornamelijk op verzoek naar een foto of uit de vrije hand, maar hebben ook regelmatig beelden staan, dus wilt u iets speciaals laat het ons weten.
Heeft u interesse neem dan contact met ons op

WORKSHOP VERRIJKING VOOR DIEREN MAKEN
Wat kunt u verwachten van deze bijzondere dag:
Woodschpecker geeft samen met Coach for Animals deze workshops in persoonlijk leiderschap en teambuildingsdagen. Hierbij krijgen de deelnemers uit o.a. bedrijfsleven ’s ochtends een halve dag theorie over diergedrag, en hoe dieren leren en daarbij wordt ook gekeken naar gedrag en leren van de mens. Ook wordt er veel gesproken over ontwikkeling bij dieren vs mensen. Zo leer je hoe je je collega/medewerkers weet uit te dagen en wordt je bewust van je onbewuste. Bovendien wordt er een link gelegd naar verrijking bij dieren, want dieren hebben ook prikkels nodig om zich te kunnen ontwikkelen. ‘s Middags krijgen de deelnemers zelf verrijking aangeboden door verrijking voor dieren te maken met de motorzaag. Deze verrijking neemt Coach for Animals later mee naar een dierentuin om ze daar aan de dieren te geven. .
​Het doel is om dieren een nog beter dierenwelzijn te geven met producten van Coach for Animals en Woodschpecker, U kunt daar dus een onderdeel van zijn!
Alleen zelf verrijking voor dieren maken?
​Dat kan ook, dan gaat u een dagdeel onder begeleiding, dier-verrijking maken.
Ook kan ik op lokatie de workshops/ teambuilding komen geven.
Neem contact met mij op voor een workshop op maat.


wooden toys for the animals

In collaboration with Coach for Animals, Woodschpecker makes natural toys. This is done in order to give animals a better life.
At many zoos, plastic toys are not beautiful in the shelters or they are not safe for the animals, so Coach for Animals offers an alternative and colloborates with  Woodschpecker  in order to discover what else we can make and develop. Woodschpecker makes customised toys, but also basic toys that can be made into something else. Basically it's all about animals liking that toy and that it’s a real enrichment for the animal.
The toys are made with the chainsaw/cutters.
Untreated wood is used.
If there is a tree that you would like to be made into something as enrichment apart from just being an everyday tree;-), please contact us! We would like to visit you to see what the possibilities are. If necessary, we can make a combination: a nice carving which is a toy for the animals at the same time.
Coach for Animals has more than 29 years of experience with zoo animals, and since  Woodschpecker​ is part of Coach  for  animals we know how to make the right toys.
But if you have any ideas that can be produced by us, we'd love to hear from you.

Voor al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing! 


ENG:

WORKSHOP MAKING NATURAL ENRICHMENT 
Make natural enrichment for animals. 
In collaboration with Coach for Animals, Woodschpecker makes natural toys. 
This is done in order to give the animals a better life.

At many zoos, plastic toys are not a nice sight in  the enclosure or are not safe for the animals. That is why Coach for Animals offers an alternative and together with Woodschpecker we are looking at what else we can make and develop. Woodschpecker makes custom toys, but also basic toys that can be made into something else. Basically, it's about animals liking those toys and making this a real enrichment for the animal. 
The toys are made with the saw/milling cutters. 
We work with untreated wood. 
If there is a tree that you would like to use in order to make something out of it as an enrichment tool, in addition to just being a tree ;-), please contact us! We are happy to visit you to see what the possibilities are. Possibly we can make a combination of them, a nice image that is also a toy for the animals. Coach for Animals 
has more than 30 years of experience with zoo animals, and since Woodschpecker is part of Coach for Animals, we know how to make the right toys. 
But if you have any ideas that can be produced by us, we would like to hear them. 
For making images large and small you can go to Woodschpecker for chainsaw creations. 
Animals are the specialty, but ideas are welcome and we make it. Look at photos for an impression of what we can make. 
Woodschpecker mainly cuts to a photo or freehand on request, but also regularly have images, so if you want something special please let us know. 
If you are interested, please contact us.

WORKSHOP MAKING ENRICHMENT FOR ANIMALS
What can you expect from this special day: 
Woodschpecker gives these workshops in personal leadership and team building days together with Coach for Animals. In the morning, participants from the business community, among others, receive a half-day in the classroom and learn about animal behavior, and how animals learn, and they also look at the behavior and way of learning of humans. You will also get a lot of information about development in animals versus humans. This way you learn how to challenge your colleagues /employees and you become aware of your subconscious mind. Moreover, a link is made to enrichment for animals, because animals also need stimuli to develop. In the afternoon, the participants are offered enrichment themselves by making enrichment toys for animals with the motor saw. Coach for Animals later takes this enrichment to a zoo to give them to the animals. . 
The goal is to give animals an even better animal welfare with products from Coach for Animals and Woodschpecker, so you can be a part of that! 
Just want to make enrichment toys for animals? 
That is also possible, then you will take a half-day under supervision, animal enrichment. 
I can also give the workshops / team building on location. 
Contact me for a tailor-made workshop.


Wooden toys for animals
Woodschpecker makes, in collaboration with Coach for Animals, natural toys. This is done in order to give animals a better life.
At many zoos, plastic toys are not beautiful in the shelters or they are not safe for the animals, so Coach for Animals offers an alternative and works together with Woodschpecker in order to discover what else we can make and develop. Woodschpecker makes customised toys, but also basic toys that can be made into something else. Basically it's all about animals liking that toy and that it’s a real enrichment for the animal.
The toys are made with the chainsaw/cutters.
Untreated wood is used.
If there is a tree that you would like to be made into something as enrichment apart from just being an everyday tree;-), please contact us! We would like to visit you to see what the possibilities are. If necessary, we can make a combination: a nice carving which is a toy for the animals at the same time.
Coach for Animals has more than 29 years of experience with zoo animals, and since  Woodschpecker is part of Coach  for  animals we know how to make the right toys.


But if you have any ideas that can be produced by us, we'd love to hear from you.

Our general terms and conditions apply to all our services and products  !


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn