Robert van Schie: #gedragsontwikkeling, #samenwerking, #groei         Coach for Animals: #dierwelzijn, #gedragspecialist, #training

Blog van Robert van Schie

2024-03-14

ontdek de kracht van ombuigen van gedrag

Ontdek de Kracht van ombuigen van gedrag: Leer van de Dieren!

Heb je wel eens zo’n dag waarop niets lijkt te lukken? Of zie je dat je collega of zelfs je kind niet lekker in zijn vel zit? Het herkennen van deze signalen is de eerste stap naar verandering. Als diertrainer weet ik een unieke kijk te hebben op dit gedrag en hoe je het kunt ombuigen? Precies dit vermogen om gedrag positief te veranderen, is wat ik je wil leren in mijn inspirerende lezingen.

Waarom Gedrag Ombuigen Essentieel Is

Of het nu op de werkvloer is, thuis, of zelfs in de dierentuin, het vermogen om gedrag te herkennen en te sturen is onmisbaar. Het laat ons toe om niet alleen onszelf, maar ook onze collega’s, kinderen en dieren beter te begrijpen en te ondersteunen. Door te leren van hoe dieren leren, openen we een wereld aan mogelijkheden om ons eigen gedrag en dat van anderen positief te beïnvloeden.

Wat Jij en Je Team Kunnen Leren van Dieren

* Communicatie zonder Woorden: Dieren communiceren voornamelijk non-verbaal. Door deze subtiele signalen te leren herkennen, verbeter je jouw empathisch vermogen en wordt je een betere luisteraar.

* Positieve bekrachtig: Net zoals dieren reageren op positieve stimuli, zo kunnen wij mensen ook groeien door positieve bekrachtiging. Dit is de sleutel tot effectief leiderschap en een hecht team.

* Geduld en Consistentie: Bij het trainen van dieren is geduld essentieel. Deze eigenschap is even belangrijk wanneer we werken aan persoonlijke ontwikkeling of teambuilding.


Maak het Verschil: Nodig Mij Uit voor een Lezing!

Ben je klaar om de dynamiek binnen jouw team of organisatie positief te veranderen? Wil je leren hoe je, geïnspireerd door de dierenwereld, een omgeving kunt creëren waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt? Ik bied lezingen op maat die niet alleen informatief zijn, maar ook inspirerend en motiverend werken.

Ontdek samen hoe we van dieren kunnen leren en pas deze kennis toe om een positieve werkomgeving te creëren waar iedereen kan groeien en schitteren.

De Voordelen van een Lezing op Maat

1. Teamwork Versterken: Leer hoe je, door gedrag positief te ombuigen, een omgeving van wederzijds begrip en respect creëert.

2. Zelfreflectie en Persoonlijke Ontwikkeling: Ontdek hoe inzichten uit de dierenwereld kunnen helpen bij jouw eigen ontwikkeling en die van je collega’s.

3. Positief Leiderschap: Versterk je leiderschapskwaliteiten door te leren hoe je effectief gedrag kunt sturen en motiveren.


Begin Vandaag met het Transformeren van Jouw Werkomgeving

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten? Bezoek dan mijn website en neem contact op voor een lezing op maat. Samen zetten we de stap naar een positievere, meer begripvolle en effectieve werkomgeving. Want vergeet niet: de beste lessen leren we van de dieren om ons heen.

Wacht niet langer, laten we samen de kracht van positieve bekrachtiging ontdekken en toepassen binnen jouw team of organisatie. Jouw reis naar een meer verbonden en begripvolle werkomgeving begint hier. Laat je inspireren en motiveren. Ik kijk ernaar uit om jou en je team te ontmoeten!
neem contact met mij op door het contact formulier in te vullen.

 

Robert van Schie - 17:36:29 | Een opmerking toevoegen

2023-04-19

Realisation:

Laatst was ik op een congres, waar ik sprak met een dierverzorger. Hij was heel uitgesproken over het trainen van dieren en de manier van verzorgen van dieren. Hij was ervan overtuigd dat je de dieren in hun waarde moet laten als een wild dier. 
Ik ben het deels met hem eens, dat je ze in hun waarde moet laten. Mijn mening is dat een dier, onder menselijke zorg, niet wild is en ook dat dieren leren uit ervaringen om hun heen. In hun hele leven hebben dieren hun eigen ervaringen opgedaan. 
Wij mensen, doen dingen die wij onbewust doen. Dit heeft invloed op de dieren. Ons onbewuste gedrag heeft invloed op het gedrag van dieren. Als je een dier bewust wild wil houden, of hun gedrag wel of juist niet wil beïnvloeden, is het belangrijk dat je jezelf bewust wordt van je onbewuste.

Wat doe je? En wat doe je juist niet? Tijdens de verzorging van dieren, doe je onbewust dingen die je zelf niet eens door heb dat je ze doet. Dit onbewuste heeft zeker invloed.

De meeste kennen het Paard Kluger Hans wel, het paard waar men van dacht te kunnen rekenen. Later bleek dat de verzorger, onbewust, een micro signaal gaf aan het paard. 
Dit was bij een trainingszetting, maar een dier heeft meer door dan jij zelf denkt.

Als een verzorger minder goed in zijn vel zit, gedraagt het dier zich anders dan dat hij/ zij lekker in zijn/haar vel zit. Dit alleen al heeft invloed. Dieren hebben dit heel goed door en blijven zeer waarschijnlijk wat meer op afstand - of juist het tegenovergestelde -  dan als je goed in je vel zit.

Dit is maar een klein voorbeeld. Zo zijn er tal van andere voorbeelden te noemen.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Bewustwording van je eigengedrag staat hierbij centraal.

EN

Some time ago I was at a congress where I talked to an animal carer. He was very outspoken about the training of animals and the manner in which they should be cared for. He was convinced that one should accept animals as the wild creatures they are. 
 I agree to some extent with him that one should accept them as they are. But I am also of the opinion that an animal in the care of humans is no longer a wild animal and that they on the other hand learn from experiences around them. During their entire lives animals have their own experiences. 
We, as people, handle in an unconscious manner. This affects the animals. Our unconscious behaviour has its effect on the behaviour of animals. If you want to keep an animal in its wild state, or if you want of do not want to influence their behaviour, it is important that you yourself become conscious of your unconscious mind.
 What do you do? And what don’t you do? While taking care of animals you do things at an unconscious level that you are not aware of doing. This being unaware of what you are doing does have an effect.
Most people know Kluger Hans, the horse that could do sums, as people thought. Later on it was discovered that its handler gave off a micro signal to the horse without doing so consciously. 
This happened in a training setting, but an animal picks up more than you think.
If a handler does not feel good, he will behave differently from when he does not. This will be enough to affect an animal, it will probably stay at a greater distance or just the opposite, than when you’re fine.
This is just an example. We could quote many of these.
Coach for Animals especially focusses on hands-on training which you, as a caretaker, will find useful in order to improve the caring for animals even more and so improve animal welfare. 

Robert van Schie - 14:23:04 | Een opmerking toevoegen

focus

VAN DE WEEK WAS IK EEN VERZORGER AAN HET COACHEN OP HET GEBIED VAN TRAINING.
TIJDENS HET COACHEN, KOM JE DINGEN TEGEN WAAR JE SOMS ZELF NIET ALTIJD BIJ STILSTAAT, MAAR WAAR JE WEL BEWUST VAN MOET BLIJVEN.
SOMS DENK JE DAT JE HET GOED DOET, EN KOM JE SITUATIES TEGEN WAAR JE JEZELF AFVRAAGT OF HET AAN JOU LIGT OF AAN IETS ANDERS.

BIJ MEDISCHE TRAINING MOET JE SOMS DINGEN DOEN, BIJVOORBEELD EEN HANDELING DIE BIJ SOMMIGE DIEREN GEDAAN MOETEN WORDEN ZOALS OOGDRUPPELS TOEDIENEN.
TIJDENS EEN TRAINING HEB JE WEL DE FOCUS, MAAR DEZE HANDELINGEN WORDEN VAAK DOOR MEERDERE VERZORGERS GEDAAN, HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT EEN GEDRAGING MINDER GOED WORDT.
OOGDRUPPELS IN HET OOG ZIJN MINDER LEUK EN KUNNEN MISSCHIEN PIJNLIJK ZIJN VOOR HET DIER.
HIERDOOR IS HET MOGELIJK DAT HET DIER ZIJN/HAAR OGEN EVEN DICHT DOET.
ALS JE NA HET DRUPPELEN VAN HET OOG GELIJK HIERVOOR HET DIER BELOOND, HEB JE KANS DAT JE HET DIER DE VOLGENDE KEREN ZIJN OGEN EERDER DICHT DOET OF ZELFS HET OOG VOORTIJDIG DICHT HOUDT. WAT TRAIN JE DAN? WAAR LEG JE DE FOCUS OP? OP HET DRUPPELEN OF OP HET OGEN OPEN HOUDEN?

PERSOONLIJK ZOU IK DE FOCUS HOUDEN OP HET OGEN OPEN HOUDEN, DAT IS WAT JE WIL.
DOORDAT JE VAN DE DIERENARTS DE DRUPPELS OF ZALF IN HET OOG MOET DOEN, HEB JE GAUW DE NEIGING OM DE DRUPPELS ER MAAR IN TE KRIJGEN EN ALS DE DRUPPELS ERIN ZITTEN, DIT GOED TE KEUREN EN HIERVOOR TE BELONEN. 
DIT IS EEN ASPECT WAT ER GAUW INSLUIPT BIJ MEDISCHE TRAINING.
DENK DAAR AAN BIJ HET VRIJWILLIG BLOEDPRIKKEN.
JE HEBT GAUW DE NEIGING OM DE FOCUS TE LEGGEN OP DE NAALD, MAAR HET STIL BLIJVEN LIGGEN IS HET BELANGRIJKSTE.
WAAR LEG JE DE FOCUS OP?
BIJ HET TRAINEN VAN DIEREN IS HET ALTIJD BELANGRIJK OM VANUIT HET DIER TE DENKEN.
KIJK KRITISCH NAAR JE TRAININGSPLAN, DENK VOORAL NA OVER WAT HET DIER DUIDELIJK WIL MAKEN. 
FOCUS OP DE JUISTE GEDRAGING IPV DE GEDRAGING DIE WIJ MENSEN MOETEN DOEN BIJVOORBEELD VOOR DE VERZORGING VAN HET DIER.
DIT SCHEELT TIJD EN FRUSTRATIE BIJ JOU, ALS VERZORGER, MAAR ZEKER OOK BIJ HET DIER.
TENSLOTTE WILLEN WE HET BESTE VOOR ONZE DIEREN.

COACH FOR ANIMALS GEEFT VOORAL PRAKTIJK-COACHING WAAR JE ALS VERZORGER ECHT WAT AAN HEBT OM DE VERZORGING VAN JE DIEREN NOG BETER TE KAN UITVOEREN, EN HIERMEE HET DIERENWELZIJN KAN VERBETEREN. 
BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
VRAAG GERUST NAAR MEER INFORMATIE.
FOCUS OP WAAR JE NAARTOE WIL MET JE TRAINING EN DE FOCUS DIE JE DAADWERKELIJK WIL IS HIERBIJ ERG BELANGRIJK.

EN
Focus:

LAST WEEK I WAS COACHING A CARETAKER ON THE SUBJECT OF TRAINING.
DURING A COACHING SESSION YOU SOMETIMES COME ACROSS MATTERS THAT YOU NOT ALWAYS PAY ATTENTION TO, BUT THAT YOU REALLY SHOULD BE AWARE OF ALL THE TIME.
SOMETIMES YOU MAY THINK YOU ARE REALLY DOING WELL BUT THEN COME ACROSS SOMETHING THAT MAKES YOU ASK YOURSELF IF YOU CAUSED IT OR IF IT WAS DUE TO SOMETHING ELSE.
DURING A MEDICAL TRAINING YOU SOMETIMES HAVE TO DO THINGS, LIKE AN ACTION THAT SOME ANIMALS HAVE TO UNDERGO, LIKE FOR INSTANCE ADMINISTERING EYE DROPS.
DURING A TRAINING YOU FOCUS, BUT THESE ACTIONS ARE OFTEN CARRIED OUT BY SEVERAL HANDLERS AND IT MAY BE THAT BEHAVIOUR DETERIORATES BECAUSE OF THAT. 
EYE DROPS IN THE EYES ARE NO FUN AND MAY BE PAINFUL FOR THE ANIMAL. BECAUSE OF THIS THE ANIMAL MAY CLOSE ITS EYES FOR A MOMENT.
IF AFTER TREATING THE EYE YOU REWARD THE ANIMAL STRAIGHTAWAY CHANCES ARE THAT NEXT TIME IT CLOSES ITS EYES EVEN EARLIER OF EVEN KEEP IT CLOSED BEFORE YOU START. 
SO WHAT ARE YOU TRAINING? WHAT IS YOUR FOCUS? ADMINISTERING THE EYE DROPS? OR KEEPING ITS EYES OPEN?
PERSONALLY I WOULD FOCUS ON KEEPING THE EYES OPEN, BECAUSE THAT IS WHAT YOU WANT.
BECAUSE THE VET ASKED YOU TO PUT DROPS OR OINTMENT IN THE EYE YOU TEND TO FOCUS ON GETTING THE DROPS IN THE EYE AND TO APPROVE AND REWARD IT. THIS IS AN ASPECT THAT EASILY SNEAKS INTO A MEDICAL TRAINING.

THINK OF TAKING BLOOD. YOU TEND TO FOCUS ON THE NEEDLE, BUT LYING MOTIONLESS IF THE MAIN POINT. WHAT DO YOU FOCUS ON?
WHEN TRAINING ANIMALS IT IS ALWAYS CRUCIAL TO THINK FROM THE POINT OF VIEW OF THE ANIMAL. TAKE A GOOD VIEW AT YOUR PLAN OF TRAINING, CONSIDER WHAT IT IS YOU WANT TO MAKE CLEAR TO THE ANIMAL. 
FOCUS ON CORRECT BEHAVIOUR INSTEAD OF ON THE ACTION TO BE CARRIED OUT FOR INSTANCE WHEN CARING FOR THE ANIMAL. THIS WILL TAKE LESS TIME AND REDUCE FRUSTRATION ON YOU PART AS CARETAKER, BUT CERTAINLY THE SAME GOES FOR THE ANIMAL. AFTER ALL, WE WANT WHAT IS BEST FOR OUR ANIMALS.
COACH FOR ANIMALS ESPECIALLY FOCUSSES ON HANDS-ON TRAINING THAT YOU AS A CARETAKER WILL FIND USEFUL IN ORDER TO IMPROVE THE CARING FOR ANIMALS EVEN MORE AND SO IMPROVE ANIMAL WELFARE. 
CURIOUS?
CONTACT US FOR MORE INFORMATION. FOCUS ON THE GOAL OF YOUR TRAINING AND FOCUSSING ON WHAT YOU REALLY WANT IS A KEY POINT IN THIS.

Robert van Schie - 14:21:33 | Een opmerking toevoegen

Motivatie:

Motivatie:
In mijn vorige blog had ik het over focus bij medische training.
Die focus is natuurlijk ook bij de rest van de verzorging van je dieren.
Als ik mensen hoor, die al jaren in een dierentuin werken, krijg ik vaak te horen dat het altijd goed gaat zo en waarom zouden ze dat dan veranderen.
Het is altijd goed om kritisch te zijn naar je werk, vooral je te blijven afvragen hoe je het voor het dier kunt verbeteren?
Uit ervaring weet ik van vroeger dat ze in dierentuinen en dolfinaria wel eens dieren wat lager in het voer deden, zodat de dieren meer trek zouden hebben om mee te doen.
Bij goede parken wordt dat gelukkig niet meer gedaan, Daar wordt naar de motivatie van het dier gekeken, bijvoorbeeld hoe kun je het dier kunnen motiveren om iets te doen voor je. Het is een goede spiegel die je voor je krijgt als trainer. 

Motivatie is het belangrijkste voor het dier. Maar wat is motivatie?
Als je op de oude manier (zo noem ik dat nu maar even) werkt, dan is de motivatie gericht op het voer en niet op jou als verzorger/trainer. 
Als verzorger wil je dat je dieren gemotiveerd zijn om iets te doen omdat ze het leuk vinden en dus niet omdat ze honger of trek hebben. Hier ligt weer de vraag: waar leg je de focus op?
Ik heb wel eens meegemaakt, dat een dier niet mee wilde doen en daardoor het voer dat het dier zou krijgen niet binnen kreeg. Ik vind dat je dan een extra training sessie moet inplannen, of het gene wat hij mist bij de andere voederingen te doen. Zo zorg je dat het dier altijd zijn benodigde voer krijgt ipv dat het dier gekort wordt op zijn/haar dieet.
Dit is een voorbeeld waarbij je aan het welzijn van het dier gaat zitten. Persoonlijk vind ik het niet kunnen om op deze manier het dier te motiveren.
Motiveer je het dier daar wel mee? Mijn antwoord zou zijn nee, niet voor het gene wat je wil (iets voor je willen doen).
Hiermee zorg je dat de focus ligt op motivatie door middel van voer. Dit is een andere motivatie dan je eigenlijk wil. 
Bij jonge dieren is primaire beloning bij training handig, als je deze niet hebt kun je het dier dan alsnog motiveren? Ja, kijk vooral naar wat het dier leuk en fijn vind! 
Dit kun je als motivator gebruiken. Focus daarop en gebruik deze methode. Je kunt daarbij zeker het voer extra erbij doen, door het dier, bijvoorbeeld als afsluiting van de sessie een jackpot te geven.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching waar je als verzorger echt wat aan hebt, om de verzorging van je dieren nog beter te kunnen uitvoeren en hierdoor het dierenwelzijn kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie over.
Motivatie van het dier om dingen te willen doen uit vrijwillige basis.

EN
Motivation:
In my previous blog I talked about medical training.
The focus lies of course on the rest of taking care of your animals as well.
When listening to people who have been working at a zoo for many years I am often told that the way they work is alright, so why change it. But it is always a good idea to look with a critical eye at your work and ask yourself how you could improve life for the animal?
Experiences in the past have taught me that in zoos and dolphinariums sometimes some ale was added to the feed in order to encourage the animals in cooperating.
Luckily this in a thing of the past in all the good animal centres. There one watches the animal’s motivation, for example how can we motivate the animal to do something for you. This works as a good sounding board for you as a trainer.

Motivation is the main issue for the animal. But what is motivation?
Working in the old way (just to give it a name) motivation is geared at feed and not towards you as handler/trainer. As a handler you want your animals to be motivated to do something because they like it and not because they are hungry or peckish. The question again is: where do you put your focus?

I have come across a case where an animal did not want to cooperate leading to not getting the food he was supposed to get. To my mind you should in that case plan an extra training session or add the missed food at other feeding moments. Doing that you ensure that the animal always gets the food it needs instead of getting a reduced diet.
This is an example of how you affect the wellbeing of the animal. I personally think that this is not the best way to motivate the animal.
Do you motivate the animal in this way? My answer would be “no”, not for the issue you’re aiming at (wanting to do something for you).
By working in this way you aim the focus of the animal on food. This is another type of motivation than you really want.
With young animals a primary reward during training is useful, but if you have not got that, can you still motivate the animal? Yes, watch especially to see what the animal enjoys and likes! That is something you could use as motivator. Focus on that and use this method. And of course you may give some food as an extra by for instance giving the animal at the end of the session a jackpot

Coach for Animals especially focusses on hands-on training that you as a caretaker will find useful in order to improve the caring for animals even more and so improve animal welfare.
Curious? Contact us for more information on motivating the animal to do things on a voluntary basis.

Robert van Schie - 14:20:22 | Een opmerking toevoegen

Training is dat verrijking?

Wat ik vaak hoor is dat training is verrijking voor de dieren.
Maar is dat wel zo?
Wat is verrijking?
En is training wel verrijking?
Ik probeer altijd alles kritische te bekijken of dingen wel zo is wat het is.
Als je in het van Dale woordenboek zoekt, staat er bij verrijking: rijk(er) maken; zich verrijken; zijn kennis verrijken. 
Dierverzorgers hoor ik vaak zeggen dat ze verrijking in het verblijf hebben gedaan, maar is dat verrijking?
Mijn mening is dat verrijking pas verrijking is als het dier het als verrijking ziet. Vindt het dier het leuk om ermee te spelen of kijkt het dier er even naar en doet daarna zijn ding waar hij mee bezig was?
Misschien is dat waar hij mee bezig was wel verrijkend? Dit geldt ook voor training: is training wel verrijking?
Als het dier het leuk vindt, is het verrijkend het dier wordt geestelijk uitgedaagd. 
Jaren geleden heb ik één van de Steller zeeleeuwen getraind voor een voorstelling om een vin op de fontein te zetten zodat mensen nat gespetterd werden. Dit vond het dier zo leuk dat hij ook buiten de training sessies op de fontein zat te spelen en op den duur zelfs de mensen aan het nat maken was waarmee hij een reactie uitlokte wat het publiek weer leuk vond waar de zeeleeuw weer op reageerde. Op die manier is training een manier om verrijking aan het dier te geven plus dat het publiek de verrijking nog eens extra versterkt. 
Om te zeggen dat deze training een verrijking is, wil ik niet zeggen, het is een onderdeel van de verrijking geworden door het dier in te laten zien dat het spelen met de fontein leuk is.
Maar training kan wel een verrijking zijn, dit ligt eraan wat voor training je doet. Als je ziet dat een dier de training leuk vindt en hierdoor lekker in zijn/haar vel zit dan kan het een verrijking zijn.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat dieren verrijkt worden en daar zijn verschillende manieren voor.

EN
training is that enrichment?
What I often hear is the training is enrichment for the animals. But is that really so? What is enrichment? And is training true enrichment? I always try to look critically to see if things are really the way they seem.
Looking in the dictionary you will find under enrichment: to make rich; to improve; to enlarge one’s knowledge. 
I often hear caretakers say that they have enriched the  accommodation. But is that truly  enrichment? To me enrichment becomes enrichment if the animal sees it as an enrichment. Does the animal like playing with it or does it just take a look and then goes on doing what he was doing. Maybe the thing he was doing was already an enrichment?
The same is true for training: is training really enrichment? If the animal likes the training it is enrichment because the animal is challenged at a mental level. 
Years ago I trained one of the Steller sealions for a performance where he had to put a flipper on a fountain in order to splash water at the audience. The animal liked it so much that apart from the training sessions he kept playing on the fountain and after a while even drenched people. This again led to a reaction of the public who liked this whereupon the sealion reacted. In that way training is a way to offer enrichment to the animal plus the fact that the reactions of the public formed a positive enforcement. 
To state that this training is an enrichment is going a bit far, but it has become a part of the enrichment by showing the animal that playing with the fountain is fun.  
However, training can be an enrichment depending on what you do. If you see that an animal likes the training and feels good about it, it can be an enrichment.

Coach for Animals gives mainly hands-on training which offers you as a caretaker the means to give even better care to  animals and improve animal welfare at the same time. 

Curious? Do not hesitate to ask for more information.
Just as is the case for us, as animal caretakers, it is a good thing that animals are offered enrichment and there are several ways to do so.

Robert van Schie - 14:13:17 | Een opmerking toevoegen

Feiten:

Feiten:
Als verzorger van dieren ken je je dieren door en door. Het gevoel speelt daar een grote rol in, maar het mooiste is om die kennis feitelijk te maken. Een tijd geleden was ik op een workshop, daar zijn mijn ogen geopend. 

Wij mensen nemen vaak dingen klakkeloos aan maar hoe weet je dat dat wel zo is? 
Is wat je denkt te weten wel waar? Het interpreteren van gedrag kan een verkeerd beeld geven als je geen feiten hebt over het gedrag. Bij het aanleren van gedrag of handeling kan het verkeerd worden geïnterpreteerd en dit kan ook invloed hebben op de training. Bij onervaren verzorgers hoor ik soms, dat het dier niet wil en dan geven ze het dier de schuld. Ik zie het vaak als onervarenheid van de verzorger. Ik kijk liever waarom het niet ging waardoor je daar van kunt leren en het tijdens de training kunt implementeren. Hierdoor wordt het ook duidelijk voor het dier.

De feiten daar gaat het om. Zo kun je de situatie veranderen. Kom je er tijdens een trainingssessie niet uit, probeer de sessie positief af te sluiten en neem even een pauze.

In zo’n pauze kun je even alles op een rijtje zetten en kijken naar wat er feitelijk gebeurd is zodat je daarna de factoren kunt wegnemen die een negatieve invloed hebben op de training. Neem niet alles aan wat je denkt voor juist aan, maar denk na wat er feitelijk gebeurt in alle situaties. Denk ook aan mijn eerste blog over je onbewuste, er zijn zoveel factoren die invloed kunnen hebben op een dier.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
De feiten liegen niet hier kun je van leren.

EN

Facts:
As a caretaker of animals you know your animals very well indeed. Feeling plays a key part therein, but the best thing is to put this knowledge in practice. Some time ago I attended a workshop where my eyes were opened. We, human beings, often take things for granted, but how do you know if this is so? Interpreting behaviour can lead to an incorrect idea if you do not have facts concerning behaviour. While teaching behaviour or actions, it may be interpreted in the wrong way and may affect the training.
Inexperienced caretakers sometimes tell me that the animal is unwilling to do something and they blame the animal. But I often consider the inexperience of the caretaker ass the cause. I rather look at the reason why something did not work, so one can learn from it and implement it during the training session. In this way it is also made clear to the animal.
It is all about facts if one wants to change the situation. If you do not succeed during a training session, try to finish it in a positive manner and take a break. During that break you can think things over, see what actually happened so that you can remove the factors that had a negative effect on the training. Do not automatically accept your first impression, but think about that which actually happened during all the situations. Remember my first blog on the unconscious: many factors affect an animal.
Coach for Animals gives mainly hands-on training which offers you as a caretaker the means to give even better care to animals and improve animal welfare at the same time. 
Curious? Do not hesitate to ask for more information.
Facts do not lie, in fact you can learn from them.

Robert van Schie - 14:11:43 | Een opmerking toevoegen

Band met je dier

Band met je dier

Wie zegt het niet:  ‘Ik heb een band met mijn dier?’ 
Wat is een band, en is het wederzijds? komt het dier naar je omdat hij wat van jou krijgt?  Je voert ze uiteindelijk elke dag. Het eten is natuurlijk een basisbehoefte. 
Die band kan „deels” ook een interpretatie zijn wat wij mensen denken.

Allereerst weten we nooit wat een dier denkt. Natuurlijk kunnen we zien of er een dier op een bepaalde manier reageert en daarop kun je veel uithalen, maar echt weten wat een dier voelt zullen we niet altijd weten, het blijft een interpretatie. 
Wel kan je als verzorger een band voelen met het dier, ook kun je zien of een dier iets fijn vindt. Als je een dier aait en het dier gaat het ontwijken weet je dat hij/zij het niet fijn vindt. 
Maar als je niet in de gaten hebt dat een dier iets niet fijn vindt, zal je over de grens gaan van het dier en kan er frustratie en of nog erger agressie ontstaan bij het dier.
Daarom is het belangrijk dat jij het dier eerst goed leert kennen, misschien nog wel belangrijker is dat het Dier jou leerde kennen. Als je het dier aait en je stopt even en het dier komt juist naar je hand, kun je er wel vanuit gaan dat het dier het fijn vindt. Probeer dit eens uit, gewoon om te checken of het dier het leuk vindt. Lichaamstaal is erg belangrijk om te zien hoe de toestand bij het dier is. hierop kun je dan anticiperen.

Je dier begrijpen en weten wat hij niet fijn en vooral wel fijn vindt. Op het juiste moment anticiperen zodat het dier weet dat je hem steunt en hierdoor ook reageert omdat je het dier begrijpt. Je toont empathie, weet dat je hem of haar begrijpt en je empathie voelt. Je dier komt naar je toe om steun te krijgen en jij bent dan de veilige plek voor het dier. 

Zoals ik net beschreef  “je dier kennen”, weten wat de behoefte is van het dier. 
De keuze laten maken door het dier en daarin meegaan. Niet de macho uithangen zo van het dier moet doen wat ik wil. Natuurlijk op sommige momenten zal het dier wel iets moeten doen in verband met veiligheid. Daarvoor moet je dit zo positief maken dat het dier dit altijd zou doen! Dus het dier extra goed belonen met wat helemaal te gek is voor het dier. Hierdoor krijg je dingen met je dier voor elkaar, en het dier vind het leuk om het voor je te doen. Daardoor creëer je een band.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en dit schept een band van twee kanten.

EN

Bond with your animal

Who doesn’t say, “I have a connection to my animal?”
What is a bond, and is it mutual? Is the animal coming to you because it gets something from you?  After all, you end up feed them every day. The food is of course a basic need.
That bond can be “partly” an interpretation of what we people think.
First of all, we never know what an animal thinks. Ofcourse we can see if an animal reacts in a certain way and you can do a lot with that, but really know what an animal feels we don’t always know, it remains an interpretation.
However, as a carer you can feel a connection with the animal, you can also see if an animal likes something. If you pet an animal and the animal is going to dodge, you know that he/she doesn’t like it.
But if you don’t realize that an animal doesn’t like something, you will cross the animal’s border and frustration and or even worse aggression can occur in the animal. That’s why it’s important that first of all you get to know the animal well, perhaps more importantly that the animal gets to know you. If you pet the animal and you stop for a moment and the animal just approaches your hand, you can assume that the animal likes it. Try this out, just to check if the animal likes it. Body language is very important to see what the condition of the animal is. You can then anticipate on this.

Understand your animal understands and know what it doesn’t like and more important: what it likes. Anticipate on the right moment so that the animal knows that you support it and therefore also react because you understand the animal. You show empathy, know that you understand him or her and that you feel empathy. Your animal comes to you to get support and you’re a safe haven for the animal.

As I just described “know your animal,” know what the animal’s need is.
Have by the animal make its choice and go along with it. Do not be the macho and demand that the animal does what you want. Ofcourse at times, the animal will have to do something because of safety issues. To do this, you have to make this so positive that the animal will always do this! So, reward the animal extra well with what’s totally awesome for the animal. This makes you successful in doing things with your animal, and the animal likes doing it for you. That’s how you create a bond.

Coach for Animals mainly gives practical coaching, which you as a carer really benefit from, performing the care of your animals even better and with which you may improve animal welfare and make the bond between caregiver and anima stronger.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers that you understand your animals well and this creates a bond between both sides.

Robert van Schie - 14:10:49 | Een opmerking toevoegen

Keuze en controle

Keuze en controle
Mensen hebben de eigenschap overal controle over te willen hebben. Hierdoor kan het zijn dat je de keuzes van je dieren kan afnemen. Dieren een keuze laten maken, mensen hebben echter de neiging om alles in hun handen te houden. Dit is niet altijd het beste voor het dier of dieren.  

Door een dier keuzes te geven bouw je een betere band met je dieren. (zie mijn vorige blog). Je wilt het beste voor je dieren, geef je dier daarom keuzes. Dit kan op verschillende vlakken. 

Bij welke verzorger wil het dier graag zijn? Dit is niet altijd leuk voor de verzorger die niet gekozen wordt. Als je dieren moet wisselen/separeren van verblijf/groep laat ze dan kiezen waar ze willen zitten en liggen, neem verschillende soorten voer mee (als dat medisch gezien verantwoord is) en laat het dier kiezen. Leer een dier op teken een gedraging te doen die het dier leuk vindt, met elke keer dat het dier zelf een andere gedraging moet doen die het dier kent. Hierdoor is het leuk om dingen voor jou te doen. 

Soms geeft het dier zelf dingen aan die hij/zij zelf leuk vindt om te doen; dit kun je gebruiken. Houd dit in gedachten en gebruik dit om het dier te belonen voor iets wat het dier wat minder leuk vindt. Op een gegeven moment zal het dier weten: ‘als ik dit doe voor mijn verzorger dan mag ik daarna iets doen wat ik leuk vind’.
Dit moet natuurlijk wel vaak gedaan worden, aangezien het dier dit niet altijd gelijk door heeft. Dit kan misschien na drie keer zijn maar kan ook pas na tien keer zijn dat het dier dit door heeft.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn te verbeteren door het dier een keuzes te geven. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

De keuzes die het dier maakt zijn waardevolle informatie die je kunt gebruiken om het welzijn en de verzorging te verbeteren .

EN

Choice and control

People have the property to want to control everything. This may allow you to take away choices from your animals. Have animals make their choice, but people tend to keep everything in their own hands. This is not always best for the animal or animals.
By giving an animal choices you build up a better bond with your animals. (see my previous blog). You want the best for your animals, so give your animal the possibility to choose. This can be done in different ways.
Which carer does the animal want to be with?  That is not always peasant for the caretaker who was not chosen. If you have animals switch/or be separated from their home/group, let  them choose where they want to sit and lie down, bring different types of food (if that is medically possible) and let the animal choose. Teach an animal to do on a signal something that the animal likes, and have the animal do something it likes itself, something that the animal knows. Because of this, it’s fun to do things for you. 
Sometimes the animal itself indicates things that it likes to do; you can use this. Keep this in mind and use this to reward the animal for something the animal likes less. At some point the animal will know:’if I do this for my caretaker then after that I can do something I like.
This must, of course, be done often, since the animal does not always understand it straightaway. This may be after three times, but it is possible that it is only the case.

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching, which you as a carer really benefits from when taking care even better of your animals and by which you will improve animal welfare by giving the animal choices.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
The choices the animal makes are valuable information that you can use to improve well-being and care.

Robert van Schie - 14:09:48 | Een opmerking toevoegen

Verbeterpunten:

Verbeterpunten:
Hoelang werk jij al in een dierentuin? Als je al jaren in dierentuin wereld werkt, heb je kans dat je bedrijfs-blind kan worden. Het is dan logisch dat je bepaalde dingen niet meer ziet die mensen die net in deze wereld komen kijken wel in de gaten hebben. ‘Het gaat tenslotte altijd zo en waarom zouden we dat verbeteren’, dit hoor ik heel vaak.

Als coach kom ik bij dierentuinen en zie ik allemaal verschillende werkwijzen. Het is niet verkeerd om bij een ander te kijken, want je leert daar zoveel van.

Ik heb in mijn carrière altijd zoveel mogelijk stages en externships gelopen en doe dit nu nog steeds. Dit doe ik om te kijken hoe ik het beter kan maken voor het dier en hoe ik dit kan gebruiken bij mijn eigen dieren. Vaak kwam ik daarna op mijn werk en waren ze daar erg enthousiast: alleen om het in uitvoering te brengen was het volgende punt omdat er vaak wel geïnvesteerd zou moeten worden. Op congressen hoor je goede ideeën en die neem je mee en ga je proberen te implementeren. Vaak zijn de dingen die je meeneemt erg gaaf om te doen maar zijn ze wel nodig.
Sommige diersoorten hebben bepaalde behoeftes die alleen in het wild tot hun recht komen. Dieren in het wild zijn de hele dag bezig, ze leggen kilometers afstanden af, gaan op jacht, zijn op zoek naar het lekkerste en / of voedzaamste eten en zo kun je nog even doorgaan. Onder menselijke zorg komen dieren niet altijd  aan die behoefte. Daarom ontstaat er gedrag dat niet natuurlijk en niet altijd gewenst is. Zo kan het zijn dat er bij bepaalde dieren handelingen verricht moeten worden, om te voorkomen dat er medische problemen ontstaat. Mijn vraag is dan, waarom moeten er handelingen verricht worden om medische problemen te voorkomen? Moet er niet gekeken worden wat er aan het verblijf beter kan waardoor die handelingen niet gedaan hoeven te worden? Gelukkig zijn er steeds meer dierentuinen die kijken naar de behoefte van de dieren. 

Kijk wat echt noodzakelijk is voor wat de behoefte is voor de gezondheid en verzorging van het dier!
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn te verbeteren . Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

Kijk waar de verbeterpunten zijn in je verblijf waardoor je de verzorging kunt verbeteren en de verzorger hun dagelijkse werkzaamheden beter kan uitvoeren en hierdoor tijd kunt besparen.

EN

Improvement:

How long have you been working in a zoo? If you’ve been working in the world of zoos for years, there is a chance you may become business blind. It makes sense then that you don’t see certain things anymore, things that people that are new to this business notice. ‘Afterall, it always goes like this and why should we improve that’, I hear this very often.
As a coach I visit zoos and I see all different methods. It is not wrong to look at someone else at work, because you learn so much from it.

I have always done as many internships and externships as possible in my career and am still doing this now. I do this to see how I can improve life for the animal and how I can use it when working with my own animals. I often came to work afterwards and people there were very enthusiastic: but to implement it was another thing altogether because there would often mean an investment. At congresses you often hear good ideas and you take them with you, and you’re going to try and implement them. The ideas that you bring with you are often really cool to do but they are necessary as well.

Somme species have certain needs that come into their own only in the wild. Animals in the wild are busy all day, they travel miles away, go hunting, are looking for the tastiest and/or most nutritious food and so you can go on for a while.  Under human care, many animals do not feel that need. Therefore, there is a lot of behaviour that is not natural and not always desirable. For example, certain animals may need to undergo procedures in order to prevent medical problems. My question, then, is why should there be procedures to prevent medical problems?  Should one look at how to improve the housing so that those procedures will not be necessary?  Fortunately, there are more and more zoos that consider the needs of the animals. 
Look at what’s really necessary for the animal’s health and care!

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and gives advice, which you as a caretaker but also as a zoo will really need to execute the care of your animals even better and to improve animal welfare.
Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Look for the areas for improvement in your housing, allowing you to improve the care and the caretaker can carry out his daily work even better and save time.

Robert van Schie - 14:09:02 | Een opmerking toevoegen

Omgeving invloed op het Dier:

Omgeving invloed op het Dier:

Zijn er op het park waar je werkt ook af en toe bouwwerkzaamheden , moeten de werkzaamheden dan  stoppen als je een training wil doen? 
Naar mijn idee zijn die werkzaamheden juist een mooie kans om de dieren te laten wennen aan nieuwe prikkels. Ik hoor af en toe wel eens berichten dat dieren onrustig worden van de werkzaamheden. Kan mij voorstellen dat je als verzorgen gauw de neiging hebt om als je een training wilt doen met je dieren dat je die bouwwerkzaamheden niet erbij wil hebben om de  training waar je mee bezig bent niet te verpesten.
Het lijkt mij inderdaad geen goed idee om je training waar je mee bezig bent even on hold te zetten. Maar de bouwwerkzaamheden zullen toch door moeten gaan: waarom er dan geen gebruik van maken? Vraag niet veel van je dieren tijdens die werkzaamheden. Kijk waar de dieren het meest relaxt zijn tijdens de werkzaamheden en ga daar lekker voeren. Stap voor stap ga je steeds dichter naar de plek waar de dieren het onrustigst zijn: zo laat je de dieren langzaam wennen aan de bouwwerkzaamheden. Wel is het belangrijk dat je zelf als verzorger er wel voor zorgt dat je er zeker bij staat, zo vinden je dieren steun bij jou. De dieren wennen door het voeren tijdens de bouwwerkzaamheden aan deze prikkels en zullen op den duur ook veel relaxter worden als je bij nieuwe prikkels ditzelfde gaat doen.

Het wennen aan nieuwe prikkels en leren dat deze prikkels geen gevaar oplevert, scheelt heel veel in stress bij de dieren. In de natuur is dat nodig maar in dierentuinen komen ze wel in aanraking met dit soort prikkels. Mijn inziens zullen ben je als verzorger verantwoordelijk om de dieren zo min mogelijk stress te laten hebben, dit is een methode om het dier te laten wennen aan die situatie en hierdoor stress voorkomt. Daarnaast: zou je niets doen zou het kunnen dat een dier chronische stress ervan kan krijgen. (Er zijn namelijk verschillende soorten stress, hierover ga ik wat dieper op in in een toekomstige blog).

Het liefst willen we allemaal een goed leven bieden aan onze dieren.
Hoe meer het dier gewend is, des te relaxter zal het dier zijn. 
Dieren onder menselijke zorg zijn al veel prikkels gewend, maar het is mooi dat je stress kunt verminderen bij de dieren! 
Benut de situaties die zich in de omgeving van de dieren voordoen: hoe meer de dieren aan situaties gewend raken des te beter ze zijn voorbereid in onverwachte dingen.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn te verbeteren . 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Gebruik de situatie die er ontstaat bij bouwwerkzaamheden, dit zijn mooie kansen!

EN

Environment affects the Animal:
Is there at the park where you work occasional construction work and does the construction work stop if you want to do a training session?
In my opinion, these activities are a great opportunity to get the animals used to new stimuli. I sometimes hear reports that animals are becoming restless from the work being done. I can imagine that as a caretaker you tend to do training sessions with your animals and hat you don’t want to have that construction work ruining the training you’re working on.  I do not think it’s a good idea to put your training on hold.
But the construction work will have to go ahead anyway: so why not use it?
Don’t ask too much from animals during that work activities. See where the animals are most relaxed during the work activities and go feed them there. Step by step, you’re moving closer to where the animals are most restless- so you slowly get the animals used get used to the construction work. However, it is important that you, as a caretaker, make sure you are close by, that’s how your animals find support with you. By feeding the animals during the construction work they will get used to these stimuli and will eventually also grow much more relaxed if you are going to do the same thing with new stimuli.  
Getting used to new stimuli and learning that these do not pose a danger, makes a lot of difference when it comes to stress in the animals. In nature this is necessary, but in zoos they come into contact with these kinds of stimuli. I believe that you as a caretaker are responsible having the animals experience as little stress as possible, this is a method of getting the animal used to that situation and thereby preventing stress. Moreover, if you were to no nothing the animal could possibly in for chronic stress from it. (There are in fact different types of stress, I will go in some more detail in a future blog a little).

We all prefer to offer a good life to our animals.
The more the animal is used to different stimuli, the more relaxed the animal will be.
Animals in human care have already been stimulated a lot, but it’s nice that you can reduce stress in the animals!
Take advantage of the situations that occur in the environment of the animals:  the more the animals become used to these situations, the better they are prepared to cope with unexpected things.

Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and gives advice, which you as a caretaker but also as a zoo, can use to improve the care of your animals and their welfare.
Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Use the situation that arises in construction work, these are great opportunities!

Robert van Schie - 14:07:55 | Een opmerking toevoegen

Stress

Stress:
Laatst zag ik een artikel voorbij komen van Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie). Misschien heb je het zelf ook voorbij zien komen. Hij stelt dat stress pas stress wordt als het chronisch is. Er bestaat verschillende soorten stress die in het dagelijkse leven altijd kunnen ontstaan. Deze kortdurende stress heeft zijn functie en hoeft dus niet verkeert te zijn. Dit heeft te maken dat dieren (vroeger wij ook) moeten overleven en zo moet je op sommige momenten kunnen vluchten en of verstarren. Dit heeft te maken met het stresshormoon. Het heeft dus te maken met het overleven.
Dit is dus kortdurende stress, maar als je het over langdurige stress hebt, praat je over chronische  stress en deze stresssoort kan schade opleveren. Dit alles geldt ook voor dieren. (tenslotte zijn wij ook dieren).
Als wij met onze dieren gaan trainen ontstaat er ook een bepaalde stress bij het dier, dit is vaak een gezonde spanning. Je kunt het misschien vergelijken met als je een presentatie moet doen voor een groep mensen. Die spanning is goed en zorgt ervoor dat je goed presteert. Als deze stress te veel wordt, kan je verstarren, In het verleden heb ik dat helaas zelf meegemaakt tijdens een workshop die ik gaf. Je verstart en weet niet meer wat je moet zeggen of doen.

Dit is als je te veel vraagt van een dier, dan weet het dier het niet en gaat de spanning te veel worden. Belangrijk is dan dat je het makkelijker maakt voor het dier waardoor het dier minder stress ervaart. Let op deze aspecten. Je training met je dier kan alle kanten op gaan. Het dier krijgt te veel spanning en gaat weg of als je het makkelijker maakt het dier gaat toch door waardoor het dier succes heeft en daardoor juist een goed gevoel krijgt (zoals wanneer wij een jackpot winnen) Dit laatste wil je juist hebben bij het dier. Dit is een mooie motivatie voor het dier en daardoor ontstaat er een ontlading van de spanning.
Hoe zie je nou dat er spanning in het dier zit? Ieder dier heeft een soort katalysator om de spanning uit hun lijf weg te nemen. In de hondenwereld wordt het overspronggedrag genoemd. In ieder geval heeft ieder dier een mechanisme dat ervoor zorgt dat er spanning uit hun lichaam kan gaan. Dat is gedrag dat niet in die context past, bij elke diersoort kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld gapen, met hoofd schudden, krabben, snuffelen en ga maar zo door. Kijk eens goed bij jouw dieren wat voor signalen ze gebruiken? Ben je erachter wat die zijn, zijn dit signalen waar je op kan anticiperen. Dit zijn signalen die erg belangrijk zijn om te herkennen. Herken je deze signalen niet dat kan het zijn dat je over de grens van het dier gaat en hiermee een stuk vertrouwen beschaamt bij het dier. Dit willen we natuurlijk niet, we willen juist dat vertrouwen winnen bij het dier. Hiermee heb je dus een belangrijke tool in handen om verder te kunnen met je training. Het dier lezen om te herkennen hoe het dier zich voelt, is de basis waar je vanuit moet werken.

Hierdoor ken je je dier en bereik je meer en zelfs sneller. 
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.

Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en dat je het gedrag van je dieren leert lezen, wij kunnen je daarbij helpen.

EN

Stress:
The other day I saw an article by Erik Scherder  (professor of neuropsychology). Maybe you’ve seen it too. He argues that stress doesn’t get stress until  it’s chronic. There are several types of stress that always may arise in daily life. This short-term  stress has its function and therefore does not have to be wrong. This has to do with the fact that animals (as we used to) have to survive  and so at times you have to be able to  op flee and or freeze. This has to do with the stress hormone. So it has to do with survival.
So this is short-term stress,  but when you talk about long-term stress, you talk about chronic stress  and this type of stress can cause damage. This is true for animals as well (after all we are a species of animals too).
When we start training with our animals, there is a certain amount of stress that comes with it, this is often a healthy kind of tension. You might be able to compare it to your having to give a presentation for a group of people. The tension is good and makes you perform well. However, if this stress gets too much, you could freeze. Unfortunately I experienced it myself during a workshop I gave. I froze and did not know what to say or do anymore.

This will also happen if you ask too much of an animal,  the animal does not know any longer what you are asking from it and the tension will get too much. It is important then that you make it easier for the animal, which causes the animal to experience less stress. Pay attention to these aspects. Your training with your animal can go either way. The animal experiences too much tension and goes away or if you make it easier the animal continues and is successful and therefore gets a good feeling (like when you win the jackpot.) This is what you want to achieve with the animal. This is a nice motivation for it and it creates a lessening of tension.

How can you see there’s tension in the animal? Every animal has a kind of catalyst to remove the tension from their bodies. In the dog world this is called displacement activity. In any case, each animal has a mechanism that ensures tension can be released from its body. That is behaviour that does not fit the context and varies with different species. For example yawning, shaking its head, scratching, sniffing and so on. Observe your animals to notice what signals they use. Once you have figured out what these are, you may anticipate on them. These are signals that are very important to recognize. If you do not recognize them it may be that you are crossing a line the animal has set and thereby betray its confidence. Of course we don’t want to do that, we want to inspire its confidence. So you have an important tool in your hands to get on with your training. Reading your animal  to recognize how the animal feels, is the basis you need to work from.
This allows you to know your animal and to achieve your goal even better and faster.
Coach for  Animals mainly provides hands-on coaching, which gives you as a caretaker really something to perform the care of your animals even better and with which you can improve animal welfare and strengthen the bond between caregiver and animal.
Curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers to you understand our animals well and learn to read their behaviour and we can help you with that.

Robert van Schie - 14:06:51 | Een opmerking toevoegen

Trainingsmethodes

Trainingsmethodes
in het verleden heb ik in Spanje gewerkt met zeeleeuwen. Toen ik daar op de eerste dag kwam waren de zeeleeuwen broodmager en werden ze met stokken naar achteren gedaan. Ik vond en vind nog steeds dat dit absoluut niet kan. Toen die collega die toen de leiding had weg was, hebben we veel veranderd voor de dieren. De hoeveelheid voedsel ging geleidelijk omhoog en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk dat vertrouwen weer op te bouwen met de dieren. Ik heb hier echt iets geleerd wat mij altijd zal bijblijven: dat is namelijk dat je dieren moet motiveren om voor je te werken en dat je ze niet uit hoeft te  hongeren of ze op een negatieve manier te bewerken.
Er zijn veel onderzoeken geweest over training (conditionering) en er zijn honderden boeken en video’s over training, De meeste mensen kennen Ivan Pavlov wel, hij ontdekte per ongeluk dat honden bij een bepaald, geleerd geluid, speeksel aan gingen maken. Dit effect wordt nu veel gebruikt, veelal zelfs onbewust. 

Het is een onvrijwillige, automatische reactie op een prikkel (stimulus). 
Dit noemen we klassieke conditionering, een dier doet dit regelmatig en wij mensen ook, vaak onbewust. Doordat we dit onbewust gebruiken is het van belang voor het dier dat we weten wat we onbewust doen. (Zie ook mijn blog bewustwording) 
Verder heeft B.F. Skinner het behaviorisme ontdekt en verschillende experimenten en gedragsanalyses bij dieren gedaan, waaronder de skinnerbox waar het dier eerst iets moest doen en bij een handeling die het dier deed er een beloning verscheen. 
Onder andere door deze experimenten is de operante-conditionering ontdekt bij dieren. 
Hierbij kun je zien: 
Dat het gedrag toeneemt als je iets positiefs toevoegt bij het dier of iets negatiefs wegneemt van het dier;
Het gedrag neemt af als je iets negatiefs toevoegt naar het dier of iets positiefs wegneemt.

Dit zijn de basis dingen die ik in mijn carrière als eerste leerde, maar welk van deze trainingsmethodes ga je gebruiken?
Er wordt helaas nog steeds gebruik gemaakt van het negatief trainen zoals ik toen in Spanje heb gezien toen ik daar begon met werken. Ik kom zelf van de zeezoogdieren wereld waar meestal alleen maar de positieve manier van training gebruikt wordt (helaas uitzonderingen daar gelaten). Ik ben absoluut tegen de negatieve manier van trainen. Als je op een negatieve manier werkt dan heb je nog veel te leren. Mijn mening is dat je dan niet met dieren mag werken!
Positief trainen is het trainen op vertrouwen van twee kanten. Het liefst zie ik geen lijnen of enige connectie met het dier waardoor het dier niet de keuze heeft.
Dan weet je dat het dier zelf wil. 
Is er iets negatief voor het dier? Probeer dit voor het dier om te buigen naar iets positiefs. 

Leer van je dier: kijk, observeer en analyseer. Hierdoor kun je weet je wat het dier wil.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, waar je als verzorger echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en waarmee je het dierenwelzijn en de band tussen verzorger en dier kan verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Ook voor ons als dierverzorgers is het goed dat je je dieren goed begrijpt en hoe het gedrag van dieren werkt, wij kunnen je daarbij helpen.

EN

Training methods   
In the past I worked  in Spain with sea lions. When I came there on the first day, the sea lions were skinny and they were driven back with sticks. I thought and still think that this is absolutely a no go. When that colleague in charge at that time, was gone we changed a lot for the animals. The amount of  food gradually went up and we tried to rebuild as much of that trust as is possible with animals. It has really taught me something and that will always stay with me: that is that you have to motivate animals to work for you and that you don’t  have to starve them or work with them in a negative manner.

There have been many studies on training (conditioning) and there are hundreds of books and videos about training.  Most people know Ivan Pavlov; he accidentally discovered that dogs started to salivate on a specific sound that they had learnt. This effect is now widely used, often even unconsciously.
It is an involuntary, automatic response to a stimulus.
This is called classic conditioning, an animal does this regularly and so do we humans, often unconsciously. Because we use this unconsciously, it is important to the animal that we are aware of what we are doing unconsciously (see also my blog on awareness)
Furthermore, B.F. Skinner discovered behaviorism and conducted several experiments and behaviour analyses on animals, including the  skinner box where the animal first had to do something and got a reward when it repeated the action. 
Among other things, operant conditioning in animals has been discovered.
So you can see:
That behaviour improves when you add something positive for the animal or take something negative away from the animal; Behaviour deteriorates when you add something negative for the animal or take something positive away.
These are the basic things I learnt first during my career, but which of these training methods are you going to use?
Unfortunately, it is still common to train negatively like I saw in Spain when I started working there. I myself come from the marine mammal world where usually only the positive way of training is used (unfortunately there are exceptions). I’m absolutely against the negative way of training.  If you work in a negative way, you still have a lot to learn. My opinion is that you should not work with animals then!
Training positively is training on confidence from both sides. I prefer not seeing any leashes or any other connections to the animal which do not give it a choice.
Then you know the animal is really willing.
Is there anything negative for the animal? Try to turn it into something positive for the animal.

Learn from your animal:  watch, observe and analyse.  This will help you to know what the animal wants.
Coach for Animals mainly provides hands-on coaching, which gives you as a caretaker really something with which to take even better care of your animals and with which you can improve animal welfare and the bond between caregiver and animal.
Curious? Feel free to ask for more information.
It is also good for us as zookeepers that you understand your animals well and how the behaviour of animals works, we can help you with that.

Robert van Schie - 14:05:13 | Een opmerking toevoegen

Dier-perspectief:

Dier-perspectief:
Als je naar de geschiedenis kijkt van dierentuinen dan is er veel veranderd in de loop der jaren. Onder andere komt dat omdat het publiek kritischer is geworden. Op zich een goede ontwikkeling, alleen wordt er vaak alleen maar gekeken wat de gasten willen zien. Maar is het wel zo goed voor het dier wat die gasten willen zien? Is wat de gast wil zien wel het beste voor het dier? Het publiek wil tegenwoordig dieren zien in een natuurlijke omgeving, daardoor zijn er loop der tijd mooie verblijven gemaakt, maar zijn die verblijven wel gemaakt naar behoefte van het dier?
Ik kijk altijd kritisch naar mijzelf en wil het allerbeste voor mijn dieren. Natuurlijk heb je te maken met wat mogelijk is ook financieel, maar waar het kan kun je wel de behoefte van het dier meenemen. Dit geldt voor alle mogelijk nieuwe verblijven.

Ik denk dat in de toekomst dit aspect het belangrijkste wordt. Ik hoop het in ieder geval.

Kijken vanuit dier-perspectief, wat heeft het dier nodig, bijvoorbeeld voor een dier dat in het wild kilometers maakt waarom niet iets maken waardoor het dier die kilometers echt  kan maken? Natuurlijk zijn dierenparken beperkt qua ruimte en soms moet een verblijf multifunctioneel zijn zodat er meerdere diersoorten eventueel gehuisvest kunnen worden. Begrijpelijk maar hopelijk gaan er steeds meer dierentuinen kijken wat er vanuit de behoeftes van het dier nodig is en gaat daarnaar gekeken worden, vooral als er een nieuw verblijf geopend gaat worden (bij veel dierentuinen wordt dit al gedaan). Kijk naar de mogelijkheden waarbij de behoeftes, instinkt en bewegingsvrijheid van het dier geprikkeld kan worden. Waar mogelijk zou je zelfs de gasten kunnen gebruiken om die prikkels te kunnen aanbieden. dan heb je een win-win situatie.
Dat is denk ik de toekomst van dierentuinen, kijkend naar het dier perspectief. Dat wil niet zeggen dat het vanuit het mens perspectief niet naar gekeken mag worden, maar ik denk dat het juist de combinatie is wat een dierentuin krachtig kan maken.

Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching, en advies waar het dierenwelzijn van dieren op één staat zodat we met elkaar de dierenwelzijn kunnen verbeteren. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
Samen werken en kijken wat de behoeftes zijn is een basis voor het welzijn van dieren.

EN

Animal perspective:
If you take a look at the history of zoos you see that a lot has changed over the years. This is partly because the public has become more critical. In itself a good development, but often only what the guests want to see is taken into account. But is it really good for the animal that these guests want to see? Is what the guest wants to see in the animal’s best interest? The public nowadays want to see animals in a natural environment, so beautiful shelters have been made over time, but are they geared to the needs of the animal?
I always look critically at myself and I want the very best for my animals. Sure you have to deal with what is possible also financially, but where it is possible you should consider the needs of the animal. This holds true for al possible new shelters.
I believe that this aspect will be the most important in the future. At least I hope so.
Looking from an animal perspective, what does the animal need, take for example  an animal that makes kilometers in the wild, why not make something that allows the animal to really make those kilometers? In terms of space, animal parks are limited and sometimes a shelter has to be multifunctional so that several animal species may be  housed there. But hopefully more and more zoos will take into account what the needs of the animal are and will consider them, especially if a new residence is opened (at many zoos this is already being done). Look at the possibilities whereby the needs, instincts  and freedom of movement of the animal can be stimulated. If possible you could even use the guests to offer those incentives. A win-win situation.
I think that’s the future of zoos, looking at the animal perspective. That doesn’t mean that  one should not consider the matter from a  human perspective,  but I think it’s precisely the combination that can make a zoo powerful.
Coach for  Animals mainly provides hands-on coaching and offers advice when animal welfare is number one so that we may improve animal welfare together.

Curious? Feel free to ask for more information.
Working together and seeing what the needs are is a foundation for animal welfare.

Robert van Schie - 14:03:45 | Een opmerking toevoegen

Omgang met dieren:

Omgang met dieren:

Er zijn veel mensen die tegen dierentuinen en het houden van dieren in grote aantallen zijn. Overal is er wel wat over te zeggen. Ik hou me graag nu even bij het gedrag van de dieren en dus ook over het gedrag van mensen naar dieren.
Voor paarden liefhebbers, en dat is een grote groep mensen geldt dat zij vaak vinden dat paarden – echte vluchtdieren -  alleen maar getraind kunnen worden door middel van negatieve bekrachtiging. Mijn mening is dat het gebruiken van offensieve handelingen niet de beste manier is en dat als het door mensen gebruikt wordt, dit uit onwetendheid gebeurt. 

Daar heb je meteen het punt dat veel mensen graag gelijk willen hebben en dat ze het allemaal beter weten. Als Animal Coach zorg ik ervoor dat ik regelmatig op de hoogte blijf van de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van gedrag. Ik vind dat je nooit te jong bent om te leren en altijd open moet staan voor het verhaal van een ander. ik hoor het graag aan. Ik ben dus wel van mening dat er veel veranderd moet worden op het gebied van omgang met veel diersoorten.
Bij honden heeft die verandering gelukkig al jaren geleden plaatsgevonden, maar helaas is er nog steeds een groep die die offensieve handelingen gebruiken door middel van schokbanden, slipkettingen, etc. 
Bij paarden is die verandering nog niet geheel op gang, er zijn maar een paar individuen die hun paarden op een positieve manier aan het trainen zijn.

De grote organisaties moeten die omslag nog gaan maken. Het zou mooi zijn als zij open zouden staan om een andere trainingsmethode te leren gebruiken.
Een tijd geleden heb ik een video gepost op Facebook waar we duidelijk laten zien dat we door middel van vertrouwen kunnen trainen en dat het niet nodig is om voor je te laten werken door dwang. Vertrouwen is een belangrijk element van dierenwelzijn: hoe wij als mensen met dieren omgaan, heeft een erg grote invloed daarop.
Ik ga ervanuit dat elk mens het welzijn van hun dieren belangrijk vindt. Daarom is het belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd over wat de mogelijkheden zijn en wat de nieuwste inzichten zijn. 

De ervaring van Coach for Animals ligt vooral bij zeezoogdieren, maar men heeft zich breed georiënteerd en staat daardoor open voor hoe andere diersoorten getraind worden. 
De trainingstechnieken blijven dezelfde, alleen zijn er zoveel technieken die gebruikt kunnen worden en welke gebruik je dan.
Naast de trainingstechnieken zijn er veel elementen waar je rekening mee moet houden, zoals gedrag van het dier, stemming , omgeving, non-verbale communicatie van trainer en dier. 
Heb je als dierverzorger de behoefte om het op een andere manier te kunnen doen maar je weet niet hoe je het aan moet pakken?
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn nog meer te verbeteren . 

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 Het omgaan met dieren kan altijd verbeterd worden, wij helpen je graag!

EN
Dealing with animals:
There are many people who are against zoos and keeping animals in large numbers. There’s something to be said about everything. I’d like to stick to animal behaviour and therefore also to the behaviour of humans towards animals.
For horse lovers- and that’s a large group of people that they often think that horses – real escape animals – can only be trained through negative reinforcement. My view is that using offensive treatment is not the best way and that if it is used by people it is sheer ignorance.
And that is exactly the point: many people want to be right and think they know better.  As animal coach I make sure that I stay up to date of the latest insights and developments in the field of behaviour. I don’t think you’re ever too young to learn and always have to keep an open mind for someone else’s story. I like to listen to it. I therefore believe that a lot needs to be changed in terms of dealing with many of the animal species.
Fortunately, this change took place regarding dogs years ago, but unfortunately there is still a group that uses those offensive treatments by means of  shock bands, slip chains, etc.
With horses, that change has not yet been put in motion and there are only a few individuals who are train their horses in a positive way.
The large organizations have yet to make that change. It would be nice if they were prepared to learn using a different training method.  
A while ago I posted a video on Facebook where we clearly show that we can train by means of trust and that there is no need to get animals to work for you by coercion. Trust is an important element of animal welfare: the manner in which we as humans deal with animals affects it greatly.
I assume that every human being considers the welfare of their animals important. That’s why it’s important that people are well informed about the possibilities and what the latest insights. 
The experience of Coach for Animals is first of all gained with marine mammals, but is widely oriented and therefore open to the way in which animal species are trained.
The training techniques remain the same however, there are many techniques that can be used and which ones should you use.

In addition to the training techniques, there are many elements that you have to take into account, such as animal behaviour, mood, environment, non-verbal communication of trainer and animal.
Do you as a zookeeper feel the need to do it in a different way, but you don’t know how to handle it?
Coach for Animals mainly gives hands-on coaching and advice, which, as a carer but also as a zoo, really benefit you to perform the care of your animals even better and to improve animal welfare even more.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
Dealing with animals can always be improved, we are happy to help you!

Robert van Schie - 14:02:44 | Een opmerking toevoegen

Informatie en leren van je dier,

Informatie en leren van je dier, 
In mijn eerdere blog schreef ik over de keuzes die dieren maken. Deze informatie vertelt jou hoe de band is tussen jou en het dier . Maar ook wat je nog moet doen om iets voor elkaar te krijgen. 
Dieren geven continu informatie die waardevol kan zijn om ze te kunnen begrijpen.
Een valkuil is wel de interpretatie ervan niet altijd hoeft te kloppen. Wees je daar bewust van. in mijn eerdere blogs kon je veel daarover lezen.
Lichaamstaal is een belangrijk element en het is goed om te weten wat elk gedrag betekent. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen voordat je gaat interpreteren wat de toestand van het dier is.
Manier van kijken van het dier; de manier van kijken zegt veel over het dier, 
Is het dier angstig dan hebben veel dieren grote ogen en dat zelfs vaak in combinatie met ander gedrag.
Dieren hebben gauw de neiging om weg te kijken als ze iets niet willen of niet fijn vinden, dit is maar een kleine aanwijzing, maar duidelijk gedrag dat je makkelijk ziet. Er zijn ook heel kleine gedragingen die wij als verzorgers bijna niet zien, maar als wij ze niet zien, kunnen we het vaak wel zien bij de andere dieren. De groep waar het dier in leeft, heeft iets eerder door dan wij als niet soortgenoten.
Daarom is het ook belangrijk om een goed overzicht te hebben van de totale groep met een helikopter-view.
Uit de houding van het dier kun je veel halen; dit geldt voor de gehele lichaamshouding. 
Als verzorger kun je invloed hebben (zie blog over je onbewuste) en als je daar bewust van bent, kun je het beste het gedrag interpreteren.
Kijk continu naar je dier, weet waarom het dier iets doet. Als een dier iets niet wil doen dan kan het zijn dat het dier angstig is of ergens niet zeker van is. Dat is informatie waar je goed op kunt anticiperen. Als je dagelijks met het dier werkt, is het makkelijk en sneller om het dier te begrijpen, maar als je maar af en toe het dier verzorgt dan is het ook mogelijk, alleen gaat het meer tijd kosten. Kijk daar altijd naar zodat je ondanks dat je niet vaak met het dier werkt je toch de juiste informatie krijgt en geeft aan het dier.
Coach for Animals geeft vooral praktijk-coaching en geeft advies, waar je als verzorger maar ook als dierentuin echt wat aan hebt om de verzorging van je dieren nog beter uit te voeren en om het dierenwelzijn nog meer te verbeteren . 
Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag gerust naar meer informatie.
 informatie over het dier weet de verzorger vaak zelf wel maar wij kunnen er meer uit halen!

EN
Information and learning from your animal,
In my earlier blog I wrote about the choices animals make. This information tells you what the bond is like between you and the animal. But also what you still have to do to get something done. 
Animals continuously provide information that can be valuable in understanding them.  
A pitfall is that the interpretation thereof is not always correct. Be aware of that. In my previous blogs you could read a lot about that.
Body language is an important element and it is good to know what each behaviour means. Try to gather as much information as possible before interpreting the animal’s  condition.
Way of looking at the animal; the way of looking tells you a lot about the animal, If the animal is anxious then many of them have wide eyes and even often in combination  with other behaviour.
Animals tend to look away if they don’t want to do something or don’t like it, this is just a small clue, but it is clear behaviour that you can easily observe. There are also small behaviours that we as caretakers find difficult to spot, but if we don’t see them, we can often see it in the other animals of the group. The group the animal  
lives will a bit sooner spot certain behaviour than we do as non-animals.
That’s why it’s also important to have a good overview of the overall group; a helicopter-view.

You can get a lot information out of the animal body posture; this is true for the whole of the posture.
As a caretaker you can have influence (see my blog on your unconscious) and if you are aware of it, you may be able to interpret behaviour.
Observe your animal all the time, know why the animal does something. If an animal does not want to do something, it may be that the animal is anxious or unsure of something. That is information on which you may anticipate. Ifyou work with the animal every day, it is easier and faster to understand the animal, but if you only take care of the animal every now and then it is also possible, only it will take more time. Always keep your eyes open so that even though you don’t work with the animal often you still get the right information from and give to the animal.

Coach for Animals mainly gives hand-on coaching and gives advice, which, as a carer but also as a zoo, really benefit you to perform the care of your animals even better and to  improve animal welfare even more.

Have you become curious? Feel free to ask for more information.
information about the animal often knows the carer himself but we can get more out of it!

Robert van Schie - 14:01:34 | Een opmerking toevoegen

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn